هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود را به ایمیل زیر ارسال کنید. برای ساختن فضایی بهتر مارا یاری کنید.

email : info@vomino.ir

همچنین برای انتقال شکایات خود میتونید با مدیر ومینو به طور مستقیم ارتباط بر قرار کنید.

email : admin@vomino.ir

منو اصلی