اس اس دی اینترنال لکسار مدل NS100 ظرفیت 256 گیگابایت
اس اس دی اینترنال لکسار مدل NS100 ظرفیت 512 گیگابایت
اس اس دی اینترنال لکسار مدل NM100 M.2 2280 ظرفیت 128گیگابایت
اس اس دی اینترنال لکسار مدل NM100 M.2 2280 ظرفیت 256 گیگابایت
اس اس دی اینترنال لکسار مدل NM610 M.2 2280 ظرفیت 250گیگابایت
اس اس دی اینترنال لکسار مدل NM610 M.2 2280 ظرفیت 500گیگابایت
اس اس دی اینترنال وسترن دیجیتال مدل Green PC WDS120G2G0A ظرفیت 120 گیگابایت
اس اس دی اینترنال وسترن دیجیتال مدل Green WDS240G2G0A ظرفیت 240 گیگابایت
اس اس دی وسترن دیجیتال مدل GREEN WDS480G2G0A ظرفیت 480 گیگابایت
اس اس دی اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WDS250G2B0A ظرفیت 250 گیگابایت
اس اس دی اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WDS500G2B0A ظرفیت 500 گیگابایت
اس اس دی اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WDS100T2B0A ظرفیت 1 ترابایت
اس اس دی مدل گیگابایت 120 گیگابایت
اس اس دی مدل گیگابایت 240 گیگابایت
اس اس دی مدل ASGARD M2 NVME AN21 ظرفیت 128 گیگابایت
ارتباط با پشتیبانی
ارسال پیام